Game on puppy - Uthållighet och bubblan

När vi tävlar handlar det inte bara om att lära hunden detaljer och moment det handlar också om att hunden ska orka vänta på sin belöning och att det som är inlärt ska hålla i en kedja (dvs flera beteenden på rad utan belöning) om vi börjar lägga in den här delen i träningen kommer vi få en hund som håller genom hela tävlingen.
Ett vanligt scenario är att hunden belönas ofta på träning, vi börjar tävla och i början får vi bra resultat men efter hand börjar hunden känna igen tävlingssituationen och lär sig därmed att här kommer inga belöningar, tävlingsresultaten sjunker då hunden successivt tappar motivationen.

Genom att göra uthållighetsträningen lika självklar som detalj och moment träningen får vi istället en hund som alltid har hög motivation på tävling oavsett om belöningen dröjer.

Fokus kommer också ligga på olika typer av störningar som gör bubblan starkare, inte bara hos hunden utan även för föraren.

Den här dagen ägnar vi åt kedjor och överträning som främjar uthållighet, gör bubblan stark och ökar momentsäkerheten. På tävling är det de som har helheten och momentsäkerheten som ligger i topp.

Plats: Tailzone (Gamla HundMetro) inomhus
Instruktör: Jessica Johansson (Game on puppy)
Datum: Söndagen den 2/2-2020
Antal deltagare: Max 8st (Full, enbart reserver!)
Klockan: 09.00-16.00 (med paus för lunch, ta med egen mat)
Pris: 1600:- /deltagare

Läs mer om instruktören på hennes egna hemsida!
http://www.gameonpuppy.se

Anmäl dig till kursen här:

Anmälan till kursen är bindande. Om du eller hunden blir sjuk behöver vi veterinärintyg eller läkarintyg. Kontakta oss vid frågor. Betalningsinformation kommer vid bokningsbekräftelse och anmälan är ej fullständig förrän betalning är genomförd. Läs bokningsvillkoren här innan du anmäler.